با رقیب یا بی رقیب – مساله این است

من سالهاست در سازمانی کار می کنم که تنها تولید کننده یک ماده اولیه  غذایی و صنعتی در ایران است که به نوعی یکی از مواد اولیه فنی است که تولید آن کار چندان ساده ای نیست. البته شاید برای مایی سخت است که هنوز تاتی تاتی صنعت را طی نکرده ایم و به روایتی شاید هیچوقت هم طی نکنیم.

امروز با یکی از تامین کنندگانمان صحبت می کردم و ایشان گفت یک شرکت دیگر هم آمده و مدعی شده آنها هم تولید کننده همین ماده هستند. به ایشان گفتم تا آنجایی که من می دانم فعلا ما تنها تولید کننده این ماده را در گرید خوراکی در ایران هستیم. گفت اتفاقا ایشون هم همین حرف را زده.

اول خواستم آتش بگیرم و بلند شوم و جفت پا بپرم روی میز و به ایشون بگم آخه برادر کار هر کس نیست خرمن کوفتن و چنین و چنان.

بیشتر بخوانید
آینه روبرو
ماجرای آینه روبرو، دخترک و مرد انجیر فروش

چهارراه ولیعصر سوار مترو می شوم. مطابق خیلی اوقات گوش هایم را  پر می کنم از صدایی یا نوایی.

“درون آینه روبرو چه می بینی؟

تو ترجمان جهانی بگو چه می بینی.”

و من نگاه می کنم. به آنچه می گذرد و آنچه می ماند.

“تویی در برابر تو چشم در برابر چشم

در این دو چشم پر از گفت و گو چه می بینی؟”

باز گوش می دهم. باز گوش می دهم و باز هم. من را به  فکر می برد و کودکی.

قدم هایم کوتاه می شود و آهسته تا بلکه راه کش بیاید و بتوانم باز هم گوش دهم و ببینم.

بیشتر بخوانید
consider it done 1
در باب کاربردهای “consider it done” و عبارات جایگزین آن، در محیط کار

در مورد یادگیری حرف های زیادی می زنند. بعضی ها فکر می کنند باید خیلی مسیرهای سخت را رفت. آنچنان سخت که هیچ وقت به این کعبه آمال نخواهی رسید. شاید هم اینطور  باشد.
من اما این روزها سعی می کنم در روزمرگی هایم قدری بیشتر از قبل و به قدر فهم و درک ناقصی که در اختیار دارم یادگیری را تمرین کنم.

بیشتر بخوانید
هنر سیر و سفر - آلن دوباتن
از کتاب – هنر سیر و سفر (آلن دوباتن)

هنر سیروسفر را آلن دوباتن نوشته. مردی که لهجه بریتیش او در سخنرانی هایش حسابی جلب توجه می کند. هنر سیروسفر نه در باب هنر است و نه در باب سفر، که هردو.

بیشتر بخوانید
یک گفتگوی درونی کوتاه

پرسید چرا اینهمه بی انگیزگی؟ چرا این همه بدبینی؟

گفتم به کجای این روزها امید داشته باشم؟ به تاراج بردن سرمایه مملکت؟ به ویران شدن دشت ها و مراتع؟ به نابودی منابع ؟ به کوچ نیروهای اجتماعی یا به بی انگیزگی ایشان؟ یک جای امید نشانم بده تا با سر بدوم؟ یا به نسل هایی که سوختند یا به نسل هایی که نیامده اند و احتمالا چند سال دیگر آنها در شرایطی بدتر از ما و پدران و مادرانمان خواهند بود؟

بیشتر بخوانید

ترنجستان - این روزهای که می گذرد، پس چرا نمی گذرد؟
ترنجستان – این روزها که می گذرد، پس چرا نمی گذرد؟

این روزها که می گذرد، مدام با خودم فکر می کنم پس چرا نمی گذرد؟

یادت هست؟ تو همیشه می پرسیدی مگر ما چه گناهی کرده ایم که اینجا به دنیا آمده ایم. و تو باهوش تر از همه هم سن و سال هایمان بودی. تو زودتر فهمیده بودی که هیچ چیز این حوالی با آدمیت نمی خواند.

بیشتر بخوانید
من هم می ترسم
من هم می ترسم

ما منتظر بهانه هایی هستیم تا با خودمان بگوییم حالمان خوب است. یا دست کم ادای این را در بیاوریم که حالمان بهتر است. مثلا بعد از باخت یک بر هیچ به اسپانیا یا آرژانتین می رقصیم و دور هم جمع  می شویم و مثلا خودمان را میگذاریم جای رقیب قوی و قدرمان و میگوییم: من از ایران می ترسم، من از ایران می ترسم.

راستش را بخواهید من هم می ترسم. وقتی بیشتر می ترسم که می شنوم زمان جنگ چه جوان هایی که از سر شعف، شور، عشق، اجبار و جوگیری رفته اند و با یک اختلاف نظر بین روسای خودی رفته اند زیر بمباران و فاتحه!

بیشتر بخوانید
چای نعنا

چای نعنا عنوان کتابی است نوشته منصور ضابطیان، از ماجراهای سفر او به مراکش. 

بیشتر بخوانید
از کتاب

گاهی از کتاب هایی که می خوانیم زیاد می آموزیم، گاهی کمتر. گاهی حتی از کتاب هایی که نیمه کاره رهایشان می کنیم هم چند خطی در ذهنمان می ماند. گاهی کتاب هایی می خوانیم که بیشتر دوستشان داریم، گاهی اصلا به دلمان نمی نشیند و گاهی هم فقط بعضی جملاتشان را دوست داریم . شاید شما چندین دسته دیگر هم به ذهنتان برسد از کتاب هایی که خوانده اید. شاید بخواهید از زاویه دید دیگری نگاه کنید. مثلا به دسته بندی بر اساس کتاب های تخصصی و غیر تخصصی بپردازید.

اینجا قرار نیست در مورد کتاب دسته بندی های جدیدی ایجاد کنم. حتی نمی خواهم توصیه نامه ای بنویسم در باب خواندن یک کتاب خاص یا منبر بروم در باب کتاب خواندن، که علم بهتر است از ثروت.

بیشتر بخوانید
این سه روز و دو شب لعنتی- بخش اول

کیفش سنگین است. سنگین تر از همیشه. سه روز است که نخوابیده. سه روز و دو شب. صدای قدم هایش خسته به نظر می رسد. نمی داند کجاست. فقط راه می رود و برجایش بند نمی شود. یا راه می رود و یا سوار اتوبوس و مترو می شود تا بلکه جورش را بکشند. صدای قدم هایش در ازدحام جمعیت شنیده می شود. صورتش سه روز و دو شب است که شسته نشده. رد سیاهی ریمل همچون ملافه ای که از بند رخت آویزان شده باشد، زیر چشم هایش جا خشک کرده. سفیدی چشم هایش قرمز ترین روزهای عمرشان را تجربه می کنند. صدای قدم هایش در بین ازدحام جمعیت مترو شنیده می شود. مردم خیره خیره تماشایش می کنند. هیچ جای صورتش عادی نیست، درست مانند زندگی او در این ده سال، که یک روز عادی به خود ندیده. حساب این سه روز و دو شب لعنتی از بقیه جداست.

بعضی متلک نثارش می کنند و از کنارش رد می شوند.گوش هایش هم می شنود و هم نه. تو گویی سرش را سه روز و دوشب است که زیر آب نگه داشته و او هیچ تلاشی نمی کند برای رهایی. نگاه می کند و صبر می کند تا تمامش کنند. اما چرا تمام نمی شود؟ چرا هنوز صدای قدم های خودش را می شنود و هم صدای حباب های زیر آب را؟

بعضی حد می گذرانند و دستی به هیکلش می کشند، هلش می دهند و او تلو تلو می خورد. صدای قدم هایش به گوش می رسد. از میان جماعت عبور می کند، هیاهوی میدان هفت تیر، پله برقی و راهرو های طولانی مترو، صدای جماعت و سکوت خلسه زیر آب. در میانه راهروهای تو در تو، مردی دست به سویش دراز می کند و با صدای زمختش می گوید: “خواهرم کمک کن، الهی محتاج خلق نشی”. صدای مرد را می شنود. نگاهش می کند. گویی طلسم می شکند و بعد از سه روز و دوشب اشک در چشم هایش حلقه می زند. مقابل مرد می ایستد، چشم به دهانش می دوزد. صدای مرد مکررا به گوش هایش می رسد. راهش را ادامه می دهد و به مقصدی نامعلوم در راهروهای پیچ در پیچ گرانیت شده حرکت می کند. هر کجا می رود صدای مرد را می شنود، صدای کفش هایش و صدای حباب های آب.

پیر زن ترگل ورگلی از کنارش رد می شود، صدای زمخت همان مرد از لبهای ظریف و سرخاب شده پیر زن خارج می شود: خواهرم کمک کن. الهی محتاج خلق … .  صورتش را برمی گرداند. پسر بچه ای با تعجب نگاهش می کند وهیچ نمی گوید. لب های پسر به هم دوخته شده اند. صدای مرد از میان لب های دوخته شده پسرک هم شنیده می شود. خواهرم …

بیشتر بخوانید