بدون عنوان در باب زنده گی

معمولا در میانه  روز چیزی نمی نویسم، یا اگر بنویسم انقدر کوتاه هست و موجز که فقط یاداوری باشد برای بسط دادن در اینده.
اما اینبار دارم مستقیما برای نوشتن در وبلاگ می نویسم تا بدون بازخوانی دکمه انتشار را  فشار دهم.
صحبت از زندگی

بیشتر بخوانید
تراوشات یک ذهن معلول

در میانه صحبت با ادم های مختلف چیزهایی می شنوم که من را به فکر فرو میبرد. به فکر در این باب که  آیا درست است یا نادرست و به فکر درباره اینکه چقدر با ذهنیت قبلی من فرق داشته و شاید هم من را 

بیشتر بخوانید