با رقیب یا بی رقیب – مساله این است

من سالهاست در سازمانی کار می کنم که تنها تولید کننده یک ماده اولیه  غذایی و صنعتی در ایران است که به نوعی یکی از مواد اولیه فنی است که تولید آن کار چندان ساده ای نیست. البته شاید برای مایی سخت است که هنوز

بیشتر بخوانید
فروش نَده

تو جاده بعد از یه پیچ دیدم کنار جاده دارن ظروف سفالی میفروشن. از این مثلا فروش گاه های کنار جاده که یک قدم با دست فروش فاصله دارن.
بعد از حدود سی چهل متر فرهاد تونست ماشین رو هدایت کنه به کنار جاده و

بیشتر بخوانید