معرفی منابع – دکتر مرتضی ایمانی راد

به نظرم می رسد بهتر است منابعی که به من کمک میکنند را معرفی کنم، با رواج یافتن این رسم احتمالا من هم از تجربه دوستانم استفاده خواهم کرد و شاید هم دوستانم از منابعی که من معرفی میکنم استفاده کنند.
در این نوشته میخواهم

بیشتر بخوانید