بدون عنوان در باب زنده گی

معمولا در میانه  روز چیزی نمی نویسم، یا اگر بنویسم انقدر کوتاه هست و موجز که فقط یاداوری باشد برای بسط دادن در اینده.
اما اینبار دارم مستقیما برای نوشتن در وبلاگ می نویسم تا بدون بازخوانی دکمه انتشار را  فشار دهم.
صحبت از زندگی

بیشتر بخوانید