الگوهای موفقیت در زندگی

امروز حین دیدن فیلم سخنرانی امیر مهرانی در تداکس، با خودم فکر کردم: چه الگویی از موفقیت در زندگی من رخ داده؟ چه الگویی از رضایت در زندگی من رخ داده؟ شاید بهتر باشه اینطور بگویم: چه الگوهایی منجر به موفقیت و یا رضایت در

بیشتر بخوانید